• انالیز اسپرم و آزمایش منی:
  • آزمایش منی آزمایشی ارزان بوده و کیفیت و مقدار اسپرم را تعیین می کند. آزمایش مناسب منی نقش اساسی در ارزیابی مردان مبتلا به ناباروری دارد. تجزیه و تحلیل مایع منی یکی از مهمترین پیش بینی کننده ها در تعیین توانایی باروری در یک مرد است. با این حال ، تجزیه و تحلیل منی مردان جواب  قطعی به بیماران در مورد  بارور و عقیم بودن نمی دهد مگر اینکه آزواسپرمی (عدم وجود اسپرم)  داشته باشد.

   اگرچه از تجزیه و تحلیل اسپرم به عنوان معیاری برای توانایی باروری مرد استفاده می شود ، اما به هیچ وجه اندازه گیری مستقیمی نیست. درک این نکته مهم است که اگرچه با کاهش کیفیت منی ، احتمال آماری باروری کاهش می یابد ، اما به صفر نمی رسد. مردان با پارامترهای ضعیف اسپرم هنوز ممکن است باعث بارداری خود به خودی شوند. فقط 50٪ مردان نابارور علل قابل تشخیصی در آزمایش منی دارند. تحقیقات بالینی نشان داده است که آزمایش منی ممکن است طبیعی باشد و ولی عملکرد اسپرم معیوب باشد(ناباروری ایدیوپاتیک). وجود معیارهای متعدد این نظر جدید را تقویت می کند که استانداردهای فعلی پتانسیل واقعی باروری افراد را منعکس نمی کند. مقادیر طبیعی فعلی نمی توانند استانداردهای بالینی و آماری را برآورده کنند و خطر طبقه بندی غلط در وضعیت باروری واقعی یک فرد وجود دارد.

   پزشکان باید استاندارد جمع آوری مایع منی و زمان بندی به بیماران ارائه دهند چون بیشترین خطاهای دیده شده در آزمایش اسپرم مربوط بهمرحله از آزمایش میباشد. قبل از جمع آوری باید 3 تا 5 روز تماس جنسی نداشته باشید. باید حداقل دو نمونه و ترجیحا 3 نمونه جداگانه با فاصله حداقل 7 روز آزمایش منی گرفته شود. در صورت امکان ، مدت زمان پرهیز باید ثابت باشد ، زیرا هر روز اضافی می تواند تا 25٪ غلظت اسپرم اضافه کند. باید از مواد لغزنده و ژل ،صابون استفاده نشود ، زیرا ممکن است در نتایج تحرک اختلال ایجاد کند. خود ارضایی در شرایط بالینی روش پیشنهادی است. برای جمع آوری نمونه ها باید از یک ظرف استریل و تمیز استفاده شود. ظرف باید توسط آزمایشگاه تهیه شود تا از آلودگی یا اثر اسپرم کش جلوگیری شود. مزایای اصلی این روش جمع آوری سادگی ، غیرتهاجمی بودن و ارزان بودن آن است. نمونه منی باید ظرف 1 ساعت از زمان دریافت در آزمایشگاه بررسی شود.

   ویژگی های تجزیه و تحلیل اسپرم را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد: ماکروسکوپی و میکروسکوپی.

   ماکروسکوپی : در ماکروسکوپی منی اولین مسئله رنگ منی است. رنگ طبیعی مایع منی انسان سفید رنگ سفید مایل به زرد یا مایل به خاکستری است. در طول زمان انزال ، اسپرم در ترشحات پروستات ، وزیکولهای منی ، غدد مجرایی ادرار و سایر غدد جانبی بصورت لخته و معلق است. نمونه معمولاً در عرض 30 دقیقه با درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد مایع می شود. مایع شدن منی توسط آنزیم پروتئولیتیک فیبرینولیزین ، که از پروستات ترشح شده صورت می گیرد. مایع شدن نامناسب یا طولانی مدت نشان دهنده انسداد مجرای انزالی یا ترشح ضعیف پروستات است. ویسکوزیته و عدم مایع شدن دو پدیده متفاوت هستند که اغلب اشتباه گرفته می شوند. ویسکوزیته مربوط به ماهیت سیال نمونه است. نمونه منی درون ظرف، با استفاده از پیپت به بالا کشیده میشود و طول کش آمدن مایع منی اندازگیری می شود. افزایش ویسکوزیته اغلب با ناباروری همراه است زیرا شناخته شده است که حرکت اسپرم را مختل می کند. اندازه گیری pH یک جز standard استاندارد در تجزیه و تحلیل مایع منی است و تا حد زیادی توسط ترشحات از وزیکول های منی و پروستات تعیین می شود. دامنه طبیعی pH 7.2 تا 8.0 تعریف شده است. از آنجا که ترشحات وزیکولهای منی قلیایی هستند ، PH اسیدی نشان دهنده عدم وجود مادرزادی عروق با هیپوپلازی وزیکول منی مرتبط در بیماران آزواسپرمی است.

   ارزیابی میکروسکوپی

   آگلوتیناسیون اسپرم:

    معاینه میکروسکوپی با ایجاد یک اسمیر مرطوب با قرار دادن یک قطره منی بر روی اسلایدی که با یک لغزش پوشانده شده و مشاهده آن تحت بزرگنمایی 1000 starts آغاز می شود. آگلوتیناسیون اسپرم ، وجود اسپرم و تحرک اسپرم را می توان با این روش ارزیابی کرد. چسبندگی اسپرم به عناصر غیر اسپرم (آگلوتیناسیون غیر اختصاصی) ممکن است عفونت غده جانبی را نشان دهد. آگلوتیناسیون اسپرم به اسپرم (آگلوتیناسیون اختصاصی) می تواند ثانویه نسبت به آنتی بادی های ضد اسپرم باشد. با این حال ، باید در نظر داشت که درجه کمی از آگلوتیناسیون طبیعی است (WHO ، 1999). هنگامی که آگلوتیناسیون مشاهده می شود ، باید کشت منی و ارزیابی آنتی بادی انجام شود

   تعداد و غلظت :

    ارزیابی غلظت اسپرم (تعداد اسپرم در میلی لیتر) و تعداد اسپرم (تعداد اسپرم در هر انزال) پس از مایع شدن منی انجام می شود. برای تعیین تعداد اسپرم در جایی که اسپرم ها در یک الگوی شبکه شمارش می شوند ، از اتاق های شمارش چندگانه استفاده می شود. غلظت نرمال اسپرم بیشتر یا مساوی 20 میلیون اسپرم در میلی لیتر گزارش شده است. قبل از شروع ارزیابی اولیگوسپرمی(<20 میلیون اسپرم در میلی لیتر) باید به مشکلات جمع آوری توجه شود تا جمع آوری ناقص یا کوتاه مدت پرهیز از مصرف آن رد شود. آزواسپرمی (عدم وجود اسپرم) ممکن است نتیجه اسپرماتوژنز غیرطبیعی ، اختلال عملکرد انزال یا انسداد باشد. هنگامی که الیگوسپرمیا گزارش می شود ، سطح تحرک و مورفولوژی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. تعداد کل اسپرم های متحرک تصمیم گیری در مورد روش های درمانی مناسب از جمله استفاده از ART را هدایت می کند. در موارد آزواسپرمی و الیگوسپرمی شدید ، باید ارزیابی هورمونی (FSH و تستوسترون) انجام شود.

   تحرک:

    تحرک به عنوان مهمترین پیش بینی کننده جنبه عملکردی اسپرم شناخته می شود. تحرک اسپرم انعکاسی از رشد طبیعی آکسونم و بلوغی است که در اپیدیدیم انجام می شود. احتمال اشتباهات فراوان برای پارامتر تحرک  از نظر فنی در آزمایشگاه وجود دارد. علاوه بر این ، تحرک در شرایط آزمایشگاهی اسپرم ممکن است تحرک واقعی را در دستگاه تناسلی زنان منعکس نکند.

    تحرک اسپرم طبق WHO به شرح زیر درجه بندی می شود:

   A - حرکت سریع به جلو

   B - تحرک پیشرونده آهسته یا کند

   C — تحرک غیر پیشرونده

   D - عدم تحرک

    مقدار نرمال A + B50 یا 25٪ گروه تحرک A است. از دست دادن تحرک در تمام اسپرماتوزوئیدها یا تحرک کمتر از 5٪ تا 10٪ می تواند ناشی از نقص های فراساختاری مانند عدم وجود بازوهای axonemal dynein یا اسپرم مرده (نکرواسپرمیا) باشد

   مرفولوژی:

   مورفولوژی اسپرم تخمینی بوده  استاندارد کردن این پارامتر منی خیلی سخت است. است. ارزیابی دقیق مورفولوژی در ارزیابی یک مرد نابارور حیاتی است زیرا می تواند پیش بینی کننده قابل توجهی از بارداری باشد. اسپرم طبیعی دارای یک سر بیضی شکل با یک منطقه آکروزومی کاملاً مشخص است که 40٪ تا 70٪ سطح سر را تشکیل می دهد. اسپرم طبیعی عاری از نقص سر ، تنه یا دم است. مورفولوژی اسپرم به صورت درصد اشکال غیرطبیعی موجود در منی (<15٪ مورفولوژی طبیعی با روش WHO)بیان می شود. با ظهور ICSI ، كه برای بارور كردن یك تخمك فقط به یك اسپرماتوزوی از نظر مورفولوژیك و از نظر عملكرد نیاز دارد ، ارزیابی مورفولوژیك اهمیت خود را از دست می دهد (Zinaman، 2000).

   زنده بودن:

   وقتی تحرک کمتر از 5٪ تا 10٪ گزارش شود ، آزمایش زنده ماندن توصیه می شود زیرا تحرک کم ممکن است نشان دهنده اسپرم مرده یا نکروسپرمیا باشد. رایج ترین ارزیابی زنده ماندن شامل رنگ آمیزی با Eosin Y و به دنبال آن ضد رنگ آمیزی با Nigrosin است. اسپرم زنده با غشای سلولی دست نخورده ، رنگ را نمی گیرد و لک نمی ماند. این آزمایش نکرواسپرمیا را از ناهنجاریهای ثانویه بی حرکت به نقص فراساختاری مانند سندرم کارتاژنر و دیسکینزیای مژک اولیه متمایز می کند. تست تورم هیپو اسمزی (HOST) یک روش جایگزین برای ارزیابی زنده ماندن اسپرم است. بر اساس این اصل است که اسپرم های زنده دارای غشای سلول سالم هستند. قرار گرفتن اسپرم در مایع هیپواسموتیک باعث جاری شدن آب در سلولهای زنده می شود که به صورت تورم فضای سیتوپلاسمی و پیچ خوردگی دم اسپرم دیده می شود. اسپرم های مرده با غشاهای سلولی غیر عملکردی این اثر را نشان نخواهند داد زیرا آنها نمی توانند یک شیب اسمزی را حفظ کنند. این آزمایش تکرارپذیر و نسبتاً ارزان در انتخاب اسپرم های مناسب برای استفاده در IVF یا ICSI کمک می کند ، به خصوص وقتی اسپرم متحرک در نمونه های منجمد نشده دیده نشود (چک ، 2002).

   محدودیت های تجزیه و تحلیل مایع منی

   آزمایش واقعی برای باروری مردان توانایی ایجاد حاملگی در داخل بدن است. اگرچه از تجزیه و تحلیل اسپرم به عنوان معیار جایگزین توانایی باروری مرد استفاده می شود ، اما به هیچ وجه اندازه گیری مستقیم از توانایی باروری واقعی نیست. تحقیقات بالینی نشان داده است که تجزیه و تحلیل منی طبیعی ممکن است نقایص عملکرد اسپرم را نشان ندهد (ناباروری ایدیوپاتیک) ، و مردان با پارامترهای ضعیف کیفیت و کمیت اسپرم هنوز ممکن است باعث بارداری خود به خودی شوند. فقط 50٪ مردان نابارور علل قابل تشخیصی دارند که با تجزیه و تحلیل بنیادی منی قابل تشخیص است (MacLachlan، 2003). وجود معیارهای متعدد این نظر جدید را تقویت می کند که استانداردهای فعلی پتانسیل واقعی باروری افراد را منعکس نمی کند. مقادیر طبیعی فعلی نمی توانند استانداردهای بالینی و آماری را برآورده کنند و خطر طبقه بندی غلط در وضعیت باروری واقعی یک فرد وجود دارد. قبل از دستیابی به اجماع در مورد ضرورت تنظیم مجدد مقادیر فعلی برای افزایش پیش بینی و سودمندی تجزیه و تحلیل اسپرم ، نیاز به مطالعات بیشتر در جمعیت های بزرگتر و جمعیتهای مختلف وجود دارد.

   تجزیه و تحلیل اسپرم، انالیز اسپرم ، انالیز منی، آمایش منی ، آمایش اسپرم

   نظرات شما در مورد این مطلب

   نام :
   وب سایت / پست الکترونیکی :
   نظرات :
   ارسال
 • ارتباط با ما
 • تهران-م ونک- خ ملاصدرا-رو به روی درمانگاه بیمارستان بقیه الله عج-ساختمان 195-واحد 16

  همراه و واتساپ : 09912010822

  تلفن مطب:  02188065162

 • خبرنامه سایت
 • با ما همراه باشید

  با عضویت در خبرنامه ما از جدید ترین تغییرات سایت آگاه شوید .

  آخرین تغییرات و اخبار سایت را مستقیما از اما دریافت نمایید!  عضویت
 • آمار بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شخص دکتر اسدی محفوظ است

طراحی | برنامه نویسی | پشتیبانی توسط شرکت پردازشگران یاشیل یاپراق

شرکت پردازشگران یاشیل یاپراق
واریکوسل